Other: EWI Discussion: bespreekt nieuwe strategie UT

When: June 23, 2014, 16:00-18:00

Where: Waaier 4

Who: Discussion

 

Graag nodigen wij jullie uit voor de facultaire discussie over de nieuwe strategie van de UT (zie bijlage). We concentreren de discussie rondom 3 hieronder genoemde onderwerpen. Elk onderwerp zal kort worden ingeleid waarna er ook samen met het CvB over gediscussieerd kan worden.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
- Inleiding door Peter Apers
- Synergie rol van EWI  door Jaco van de Pol
- Digitalisering van ons onderwijs door Djoerd Hiemstra
- Verhoging instroom van masters door Jan Willem Polderman.
 
Uw  aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst wordt zeer op prijs gesteld.