Symposium: Model-based Testing, from theory to practice and back again

When: May 13, 2011, 10:00-16:15

Where: Logica

Who: other:

Nederlandse versie (english version below)

Model-based Testing, from theory to practice and back again.

Een interessante combinatie van sprekers uit bedrijfsleven en wetenschap die hun visie en ervaringen met MBT delen: waar staan we in de praktijk, wat is er en wat niet, en waaraan wordt nu onderzoek gedaan?

Op 13 mei organiseert de Universiteit Twente een symposium over Model-Based Testing. Een van de aanstichters van dit symposium is Machiel van der Bijl; hij verdedigt zijn proefschrift over Model-Based Testing de dag ervoor.  Tijdens zijn promotie-onderzoek is Machiel de Utwente spin-off Axini gestart en het symposium is een mooie combinatie van praktijk en wetenschap met sprekers uit wetenschap en het bedrijfsleven.

Allereerst kijken we waar 20 jaar onderzoek naar MBT ons gebracht heeft. Wat heeft zijn weg gevonden naar de praktijk? En waarom vindt het bedrijfsleven MBT uberhaupt interessant, wat hoopt zij ermee te bereiken? We behandelen wat op dit moment state-of the art MBT in de praktijk is en kijken naar het huidige spannende onderzoek aan universiteiten.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is wel wenselijk (zie hieronder).

09:45 Inloop en koffie

10:00 Start ochtendsessie

12:30 Lunch

13:30 Start middagsessie

16:00 Afsluiting en borrel

Aanmelden via Joke Lammerink: J.M.W.Lammerink@ewi.utwente.nl
Locatie: campus van de Universiteit Twente, Logica gebouw
Datum 13 mei 2011

 Engelse versie


Model-based Testing, from theory to practice and back again.

An interesting combination of speakers from research en industry will share their vision and experiences on Model-Based Testing. What is state-of-the-art, what do we still need and what is the hot and sexy research currently done at universities?

The symposium is held on May 13. One of the culprits behind it is Machiel van der Bijl. He will defend his thesis about Model-Based Testing the day before. During his research he started Axini, a spin off of the University of Twente. This gives a unique opportunity to bridge the gap between theory and practice.

Participation is without cost; however, if you plan to attend, please register by sending a mail to Joke Lammerink, J.M.W.Lammerink@ewi.utwente.nl

09:45 Entrance and coffee

10:00 Start morning session

12:30 Lunch

13:30 Start afternoon session

16:00 Closing and drinks.

Please register with Joke Lammerink: J.M.W.Lammerink@ewi.utwente.nl
Location: campus Universiteit Twente, Logica building, Enschede
Date: Friday, May 13 2011