'Vici'-beurs voor Marieke Huisman

Marieke Huisman (CTIT) is hoogleraar Software Reliability. Zij ontwikkelt nieuwe technieken om steeds complexer wordende software betrouwbaar te maken en te houden.

Dankzij de Vici-subsidie van 1,5 miljoen Euro kan prof.dr. Marieke Huisman vijf jaar onderzoek doen naar betrouwbare software. Het maken van betrouwbare software blijft een grote uitdaging. Wanneer je programmeert, schrijf je eigenlijk instructies die te begrijpen zijn voor een computer. In het verleden werden deze instructies één voor één uitgevoerd. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat een computer meerdere series instructies gelijktijdig uitvoert. Dit vergroot de complexiteit van het proces en daarmee de kans op fouten of problemen. Huisman ontwikkelt nieuwe technieken waarmee zulke complexe stukken programmeerwerk gecontroleerd worden op instructies die fouten of conflicten gaan veroorzaken nog vóórdat je de instructies daadwerkelijk probeert uit te voeren in je productieomgeving. Op deze manier weet je of de programmeercode foutloos werkt, voordat je deze op de eindbestemming inzet.

De Vici subsidie is toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.

Further information.

February 20, 2017
Go to the news overview.