author: Harold Bruintjes
title: Better.be - API-definitie voor een verzameling web services
company: Better.be BV
keywords:
topics:
committee: Ir K.I. Trouwborst (Directeur Applicaties) ,
Mariƫlle Stoelinga
started: April 2011
end: July 2011

Description

API-definitie voor een verzameling web services

Ter ondersteuning van het sales proces van Auto Lease bedrijven

Doelstelling en reikwijdte


Doelstelling van de opdracht is het gedurende 3 maanden ervaring en inzicht opdoen
van processen zoals deze in het bedrijfsleven spelen. De doelstelling wordt
onderverdeeld in drie velden:

 • Persoonlijk doelstellingen: Het ervaren van de dynamiek binnen een bedrijf, en het spanningsveld tussen een bedrijf en haar klanten.
 • Doelstellingen Better.be BV: Het definiëren en beschrijvingen van API’s voor de Automotive Leasing web services van Better.be, waarbij een optimum wordt gevonden tussen rijkheid en performance.
 • Doelstellingen Universiteit Twente: Naast de definitie en de beschrijving wordt, indien dit binnen het gegeven tijdsbestek haalbaar is, ook een modellering en een analyse van deze API’s met behulp van bijvoorbeeld een Model Checker uitgevoerd.


De opdracht omvat:

 • Het kennis nemen van beschikbare functionaliteit en gewenste web services;
 • Het definiëren en documenteren van geschikte API’s;
 • Kleine programmeerwerkzaamheden die het leerproces ondersteunen.


Aanpak en te verwachten resultaten

De opdracht is opgedeeld in 3 fasen:
Fase 1: Inleren
In deze fase leert Student:

 • De bestaande internet software (architectuur en functionaliteit);
 • De nieuwe web services gebaseerde SAAS basis architectuur;
 • Andere mensen die aan of met de software werken zodat hij makkelijk kan inschatten wat hij zelf moet doen, en waar anderen hem kunnen helpen.


Fase 1 wordt afgesloten met een planning voor de realisatiefase

Fase 2: Realisatie

 • Student brengt technische afhankelijkheden tussen de voor SAAS geselecteerde web services in kaart;
 • Student definieert op basis van deze analyse een afspraken kader waarbinnen communicatie tussen de services plaats vindt in API’s. Hierbij zoekt de Student de balans tussen rijkheid van gegevens uitwisseling en performance;
 • Student documenteert de API definities.

Fase 2 wordt afgesloten met de definitie en documentatie van 1 of meerdere API’s.
Deze voorbeeld API met bijbehorende documentatie gelden als voorbeeld waarmee
Better.be in de toekomst meerdere API’s zelf kan beschrijven.

Fase 3: Verslaglegging
De resultaten worden in een stageverslag vastgelegd. Het stageverslag dient mede ter
beoordeling van de stage. Gedurende de gehele doorlooptijd van de stageperiode
maakt Harold eens per week een kort werkverslagje. De werkverslagjes vormen de basis
voor het uiteindelijke stageverslag.